Bokning

Calle sköter de flesta av våra bokningar, du kontaktar honom lättast genom att ringa, skicka ett mail eller skriva på Facebook Messenger.

Calle Gustafsson
E-post: info@platinaproduktion.se
Telefon: 076 – 927 40 93
Facebook: platinamusic